Home

Beste gemeenteleden,

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de recente aankondigingen m.b.t. de landelijke lock-down.

Dit heeft voor het kerkelijke leven ook consequenties; de kerkenraad volgt daarin zoveel mogelijk het advies van het breed moderamen.

Voor onze eigen gemeente heeft dat ook gevolgen, de kernpunten willen we nog even onder uw aandacht brengen:

-Groepsindeling blijft ongewijzigd gezien het geringe aantal bezoekers.

Dat resulteert voor onze gemeente in:

Gemeente wordt in 3 groepen verdeeld; (eerste letter achternaam)
Groep A= A t/m D
Groep B= E t/m R
Groep C= S t/m Z

-Zingen in de kerk is op dit moment niet toegestaan.

-Het verenigings- jeugd en kringwerk wordt stilgelegd.

-Kinderopvang op zondagmorgen is niet meer mogelijk.

-Pastorale bezoeken worden beperkt, er zal vooraf altijd worden gevraagd of bezoek mogelijk is.

Wel zal er een online uitzending zijn.

Bovenstaande maatregelen zijn tot nader order van kracht.

Helaas zijn deze maatregelen nodig om het risico te beperken.

Het is een gemis dat we elkaar als gemeente zo weinig kunnen ontmoeten.

Tegelijkertijd mogen we weten dat er een God is die van u en jou af weet, het is dan ook het beste om die nood bij Hem te brengen.

Laten we ook niet vergeten om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen waar nodig en in welke mogelijke vorm. We kunnen in ieder geval elkaar opdragen in het gebed.

vr. gr. Uw kerkenraad.

De kerkdiensten zijn tot nader order ook via onderstaande stream te bekijken / volgen:

Ga hier naar het YouTube Kanaal van de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten

Hartelijk welkom!

Het is goed dat u terecht gekomen bent op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten en omstreken. Als lid van de gemeente kunt u hier allerlei informatie vinden. En hopelijk hebt u er ook iets aan als u geen lid van onze gemeente bent. Ook als u (nog) geen christen bent; u kunt iets te weten komen over onze gemeente, maar we hopen dat u ook de weg mag leren kennen naar God toe.

U vindt hier allerlei informatie: zowel praktische informatie over onze kerkdiensten en gemeenteactiviteiten als achtergrondinformatie over de gemeente en het kerkgebouw. Verder kunt u terecht voor contactgegevens etc.

Een goed bezoek toegewenst!