Home

Beste gemeenteleden,

De situatie met betrekking tot het coronavirus heeft ook consequenties voor het kerkelijke leven. De kerkenraad volgt daarin zoveel mogelijk het advies van het breed moderamen van de generale synode.

Met dankbaarheid delen wij mee dat vanaf zondag 27 februari de diensten weer op de gebruikelijke wijze worden gehouden. Concreet betekent dit dat de afstandsregel vervalt, evenals de groepen waarin de gemeente was verdeeld.
Indien het houden van 1,5m afstand voor u noodzakelijk is om een eredienst bij te wonen, vragen wij u dit te melden bij de scriba.

Uw kerkenraad

Hartelijk welkom!

Het is goed dat u terecht gekomen bent op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten en omstreken. Als lid van de gemeente kunt u hier allerlei informatie vinden. En hopelijk hebt u er ook iets aan als u geen lid van onze gemeente bent. Ook als u (nog) geen christen bent; u kunt iets te weten komen over onze gemeente, maar we hopen dat u ook de weg mag leren kennen naar God toe.

U vindt hier allerlei informatie: zowel praktische informatie over onze kerkdiensten en gemeenteactiviteiten als achtergrondinformatie over de gemeente en het kerkgebouw. Verder kunt u terecht voor contactgegevens etc.

Een goed bezoek toegewenst!