Home

Beste gemeenteleden,

De situatie m.b.t. het coronavirus heeft voor het kerkelijke leven ook consequenties; de kerkenraad volgt daarin zoveel mogelijk het advies van het breed moderamen.

Voor onze eigen gemeente heeft dat ook gevolgen, de maatregelen zijn de volgende:

– Hanteer voor alle bijeenkomsten de 1,5m afstand.
– Gebruik hygiënemiddelen voor de handen bij binnenkomst.
– Ten aanzien van de collectes kunt u gebruikmaken van de collectezakken bij de uitgang. Deze zijn bestemd voor diaconie, kerkvoogdij en de extra collecte.
– Ten aanzien van het gebruik van mondkapjes bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw geldt een advies en geen verplichting.
– De gemeente wordt in drie groepen verdeeld:
Groep A= A t/m D
Groep B= E t/m O
Groep C= P t/m Z
De eerste letter van de achternaam bepaalt in welke groep u valt.
Iedere eredienst worden twee groepen uitgenodigd. (Zie kerkdiensten voor de indeling.)

We hopen dat het geen belemmering vormt om de dienst thuis mee te beleven als u niet in de kerk aanwezig kunt zijn. Zodra er geen noodzaak meer is voor het toepassen van bovenstaande maatregelen zullen deze worden opgeheven. We hopen en bidden dat er weer de mogelijkheid komt om elkaar zonder beperkingen te ontmoeten.

Uw kerkenraad

De kerkdiensten zijn via onderstaande stream te bekijken / volgen:
Ga hier naar het YouTube Kanaal van de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten

Hartelijk welkom!

Het is goed dat u terecht gekomen bent op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten en omstreken. Als lid van de gemeente kunt u hier allerlei informatie vinden. En hopelijk hebt u er ook iets aan als u geen lid van onze gemeente bent. Ook als u (nog) geen christen bent; u kunt iets te weten komen over onze gemeente, maar we hopen dat u ook de weg mag leren kennen naar God toe.

U vindt hier allerlei informatie: zowel praktische informatie over onze kerkdiensten en gemeenteactiviteiten als achtergrondinformatie over de gemeente en het kerkgebouw. Verder kunt u terecht voor contactgegevens etc.

Een goed bezoek toegewenst!