Agenda

Datum Activiteit Tijdstip Locatie
9 februari 2019 Landelijke evangelisatiedag 10:00 uur Lunteren
11 februari 2019 Catechisatie 16- 18:30 uur De Poort
  Catechisatie 16- 19:30 uur De Poort
  Belijdeniscatechisatie 20:30 uur De Poort
12 februari 2019 Vrouwenvereniging ‘Saron’ 9:15 uur De Poort
  Jeugdclub ‘Het Visnet’ (8-12) 18:30 uur De Poort
13 februari 2019 Ouderenmiddag 14:30 uur Randwijk
  Lidmatenkring 19:45 uur De Poort
14 februari 2019 Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’ 14:15 uur De Hoeksteen
15 februari 2019 Jeugdavond 12+ 20:00 uur De Hoeksteen
17 februari 2019 Zondagsschool ‘De Zaaier’ 11:30 uur De Poort
18 februari 2019 Catechisatie 16- 18:30 uur De Poort
  Catechisatie 16- 19:30 uur De Poort
  Belijdeniscatechisatie 20:30 uur De Poort
19 februari 2019 Jeugdclub ‘Het Visnet’ (8-12) 18:30 uur De Poort
20 februari 2019 Bijbellezing 19:45 uur De Poort
21 februari 2019 Vrouwenvereniging ‘Dient elkander door de Liefde’ 14:00 uur De Poort
22 februari 2019 Inzameling rommelmarkt 19:00 – 20:00 uur De Poort
24 februari 2019 Koffiedrinken 11:30 uur De Poort
27 februari 2019 Toerustingsavond Evangelisatie 19:30 uur De Poort
28 februari 2019 Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’ 14:15 uur De Hoeksteen
1 maart 2019 Jeugdclub ‘Het Visnet’ (12-16) 19:45 uur De Poort