Bijbellezing

Bij de Bijbellezing staat een inleiding (ca. drie kwartier) door de predikant centraal. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen hierover.
U/Jij bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen in de Poort, de avonden beginnen om 20:00 uur. Voor actuele data zie agenda.