Kerkelijk leven

Zondag
De gemeente komt op zondag twee keer naar de kerk om het Evangelie te horen.

Zondagschool “De Zaaier”
In het winterseizoen is er iedere zondagmiddag van 11:30 tot 12:30 zondagschool. Samen staan we stil bij een gedeelte uit de Bijbel, zingen we, en leren we een psalmvers. Ook maken we een werkje dat past bij het Bijbelverhaal. Iedereen van 4 tot 12 jaar is van harte welkom!
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met dhr. G. Zandsteeg, 0488-428249 of per mail: e-mail Zondagsschool

Catechisatie
De catechisatie is ingesteld om de jeugd te onderwijzen over de belangrijkste zaken van het christelijk geloof, met als uiteindelijk doel dat wij God leren kennen, Hem gehoorzamen en verheerlijken.
Op de catechisatie wordt de catechismus behandeld. Hiervoor wordt de methode Leer mij van de HHJO gebruikt.
Voor degenen die belijdenis van het geloof af willen leggen (of willen overwegen of zij dit willen), is er voorafgaand gedurende één winterseizoen belijdeniscatechese. Hierbij behandelen we de ‘gehele’ christelijke geloofsleer.

Catechisatie vindt elke week op maandagavond plaats. Er zijn twee groepen: 12–15 jaar, deze groep heeft catechisatie van 18.30-19.15 uur en 16+ jaar, deze groep heeft catechisatie van 19.30 -20.18 uur.

Bijbellezing
Bij de Bijbellezing staat een inleiding (ca. driekwartier) door de predikant centraal. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen hierover.
Deze avonden worden eens per maand gehouden in De Poort, voor actuele data zie de agenda.

Bijbelkring
De Bijbelkring heeft meer dan de Bijbellezing een gesprekskarakter. De avond begint met een (kortere) inleiding. Daarna bespreken we aan de hand van vragen in groepjes het thema, zodat we elkaar echt kunnen spreken. Na de pauze worden dan de vragen besproken in de grote groep.

Deze lidmatenkring wordt gehouden in De Poort, en begint om 19:45 uur. Voor actuele data zie de agenda.

Jeugdclub
Binnen onze gemeente wordt ook aandacht gegeven aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij zijn het zaad der kerk en daarom dienen wij ook hen met Gods Woord te omringen, maar ook met elkaar bezig te zijn in het opbouwen van de gemeente Gods. Al vanaf 4 jaar kunnen onze kinderen terecht op de zondagsschool die elke zondagmorgen wordt gehouden van 11.30-12.30 uur, voor de leeftijdsgroep 4-7 jaar en 8-12 jaar.
Vanaf 8 jaar kunnen de kinderen ook naar de club. De club heet bij ons ‘Het Visnet’ met de bedoeling kinderen te ‘vangen’ met en voor het Evangelie van Jezus Christus. Op club worden Woord en beeld verwerkt: geestelijk voedsel uitreiken en zichtbaar bezig zijn tot en met elkaar, om te bouwen aan het gemeente zijn. Deze club wordt gehouden in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar, op dinsdagavond van 18.30-19.45 uur. Voor actuele data zie de agenda.
Wanneer de leeftijd van 12 jaar is bereikt, is er vanaf 12 jaar tot 15 à 16 jaar de tienerclub. Deze wordt gehouden op vrijdagavond vanaf 19.45-21.45 uur. Hierin worden ook allerlei activiteiten ontplooit zoals sport- en filmavond, dropping, spellen etc., maar altijd zal Gods Woord centraal blijven staan.
Voor alle vragen en informatie kunt u contact opnemen met dhr. G. Zandsteeg, 0488-428249 of per mail: e-mail Zondagsschool

Vrouwenvereniging Saron
Vrouwen uit de gemeente komen ongeveer eens in de 3 à 4 weken samen om met elkaar een bijbelstudie te houden en hierover met elkaar te spreken. Deze vereniging bestaat uit vrouwen van verschillende kerkgenootschappen, te weten uit met name Hersteld Hervormde Kerk, Protestantse Kerk in Nederland en Christelijk Gereformeerde Kerk uit Andelst, Zetten en omstreken. Deze ochtenden worden de ene keer gehouden in de Hoeksteen te Zetten en de andere keer in ‘De Poort’ te Andelst en beginnen dan om 9.15 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rianne Hendriks, telefoon: 0488-451326.

Mannenvereniging
Mannen uit de gemeente komen iedere maand in het seizoen bij elkaar om Bijbelstudie te doen. Alle mannen van de gemeente zijn welkom. De Mannenvereniging komt om 20.00 uur samen in De Poort. Voor actuele data zie de agenda.