Kerkvoogdij & Kerkgebouw

Tijdelijk Oud. Kerkvoogd H. van Klaveren
Margrietstraat 20
6671 ZS, Zetten
Telefoon: (0488) 45 30 15

Kerkvoogd A. Brons
Veedijk 1,
6672 ME Hemmen
Telefoon (0488) 45 15 55

Kerkvoogd S.P. Noordam
‘t Boogstuk 5
6673 BX Andelst
Telefoon: (0488) 42 21 65

Kerkgebouw
De kerkdiensten worden gehouden aan de Kerkstraat te Andelst. De zondagse erediensten beginnen om 10:00 uur en 18:30 uur. In voorkomende gevallen zijn andere aanvangstijden mogelijk.
Meer informatie over het kerkgebouw en de geschiedenis ervan vindt u hier.
De beheerder van het kerkgebouw is koster A. Elings, tel: (0488) 452872.

‘De Poort’
Tegenover de kerk staat verenigingsgebouw ‘De Poort’ (tel. (0488) 453913). Hierin wordt de oppasdienst gehouden en doordeweeks andere kerkelijke activiteiten.
Beheer van ‘De Poort’ wordt gedaan door Sipke en Lianne Noordam (tel. zie boven).