Kerkvoogdij & Kerkgebouw

Tijdelijk Oud. Kerkvoogd H. van Klaveren
Margrietstraat 20
6671 ZS, Zetten
Telefoon: (0488) 45 30 15

Kerkvoogd A. Brons
Veedijk 1,
6672 ME Hemmen
Telefoon (0488) 45 15 55

Kerkvoogd J.G. van Genderen
Salvia 1
6681 RC Bemmel
Telefoon: –

Kerkgebouw
De kerkdiensten worden gehouden aan de Kerkstraat te Andelst. De zondagse erediensten beginnen om 10:00 uur en 18:30 uur. In voorkomende gevallen zijn andere aanvangstijden mogelijk.
Meer informatie over het kerkgebouw en de geschiedenis ervan vindt u hier.
De beheerder van het kerkgebouw is koster A. Elings, tel: (0488) 452872.

‘De Poort’
Tegenover de kerk staat verenigingsgebouw ‘De Poort’ (tel. (0488) 453104 | Mobiel Ada: 06 23363182). Hierin wordt de oppasdienst gehouden en doordeweeks andere kerkelijke activiteiten.
Beheer van ‘De Poort’ wordt gedaan door Eric en Ada, Amaryllisstraat 3, 6674GG Herveld (tel. zie boven).