Bankgegevens

Hieronder vindt u de bankgegevens van de kerkvoogdij en diaconie:

Kerkvoogdij
IBAN-nummer kerkvoogdij: NL56RABO0314246940
T.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Andelst-Zetten e.o.

Diaconie
IBAN-nummer diaconie: NL15RABO0341100285
T.n.v. Diaconie Herst. Herv. Gem. Andelst-Zetten e.o.

Collecten of giften kunt u naar bovengenoemde bankrekeningnummers overmaken.