Hoe kun je God (leren) kennen?

Op een andere pagina is gezegd Wie God is en wat Zijn ‘karakter’ is. Maar hoe kun je dat eigenlijk zo zeggen? Hoe kun je ooit weten Wie Hij is?

Misschien zit u wel met een andere vraag. U wilt best geloven dat God zo is, maar Hij is voor uw gevoel zo ver weg. Hoe kunt u Hem nu ook echt leren kennen? Zodat u diep van binnen weet dat deze God uw God is. Of andersom: dat u diep vanbinnen weet dat u bij deze God mag horen. Hoe kun je God (leren) kennen?

Hoe maakt God Zich bekend?
Ieder mens merkt wel eens iets van God. Hij laat op verschillende manieren iets van Zichzelf merken. Hebt u nooit iets van Hem gemerkt? Maar hoe zou dat kunnen?

In de natuur bijvoorbeeld. Denk aan de overweldigende grootsheid van het heelal, van de zee, van de lucht bij ondergaande zon. Let op de rijke schakering, de grote soortenrijkdom, de minutieuze detaillering, de precieze afstemming, waar je van verwonderd kunt staan. Als we daar alleen maar over theoretiseren kunnen we Hem nog wel buiten de deur houden. Maar als we het op ons af laten komen, voelen we: er is iets dat ons begrip en deze wereld te boven gaat. Daarmee merken we iets van de eeuwigheid, de wijsheid en de macht van God.

In het geweten ook. Het geweten, dat is ons besef van goed en kwaad (zeg maar: waarden en normen). Vaak willen we het liefst doen wat ons bevalt, en dat praten we ook goed. Maar regelmatig voelen we ook diep van binnen, dat er een ándere norm is. Een maatstaf die niet door onszelf wordt bepaald, niet door de afspraken in de cultuur, maar door iets hogers. Daarmee merken we iets van de rechtvaardigheid van God. We zijn aan Hem verantwoording schuldig…

Maar vooral laat God Zich kennen door de Bijbel. Misschien heb je wel eens een Bijbel in handen gehad. Misschien ook wel niet. In elk geval hier een paar kernpunten:

Wat is de Bijbel?

– De Bijbel is het Woord van God. Alles wat hierin staat komt bij God vandaan. En omdat God door en door betrouwbaar is, is de Bijbel dat ook. Onfeilbaar noemen we dat. En ook gezaghebbend. Je kunt er niet onderuit.

– De Bijbel bestaat in twee onderdelen: het Oude en het Nieuwe Testament. Het eerste gedeelte is geschreven in de tijd voordat Jezus Christus geboren is. Het tweede gedeelte in de tijd na Zijn geboorte.

– De Bijbel is eigenlijk een verzameling boeken. In totaal zijn er 66 Bijbelboeken (39 in het Oude en 27 in het Nieuwe Testament). Deze zijn geschreven door meer dan 30 verschillende schrijvers. Toch is de Bijbel één geheel. Omdat dit Boek uiteindelijk afkomstig is van de éne God!

Hier kun je de tekst van de Bijbel online bekijken.
Hier kun je informatie vinden over diverse uitgaven.