Wie is de mens?

Wie zijn wij als mens?
Een paar belangrijke dingen:
– We zijn geschapen door God.
– We zijn bedoeld om te leven met God.
– God heeft de eerste mensen volmaakt geschapen.
– De eerste mensen hebben echter gezondigd.
– Sindsdien zijn alle mensen door en door zondig.
– Het diepste probleem hiervan is, dat wij God niet meer willen dienen.
– We zullen over onze zonden geoordeeld worden.
– We kunnen onszelf onmogelijk uit deze situatie helpen. We willen dat ten diepste niet eens.
– Alleen Jezus kan ons redden.
– Wie gered is door Jezus, zal ook weer bij God mogen leven. Dat begint nu, en dat zal volmaakt gebeuren in het leven na de dood.