Wie is Jezus Christus?

Wie is Hij?
Jezus Christus is de ‘naamgever’ van het christendom. ‘Christen’ is namelijk afgeleid van ‘Christus’. Het christendom is onbestaanbaar zonder Hem. En je kunt ook geen echte christen zijn zonder Hem.
Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is afkomstig van God, ja Hij is Zelf God. Hoewel er een oneindige afstand is tussen God en mens, is God afgedaald tot op het niveau van de mens. Dat deed Hij in de Persoon van Jezus Christus.
Want hoewel Jezus Christus God is, is Hij ook mens geworden. Mens precies zoals wij. Tenminste, wat betreft onze lichamelijkheid, onze emoties, onze kleinheid, onze beperkingen en dergelijke. In één belangrijk opzicht is Hij anders gebleven dan wij. Wij zijn zondaar, door en door. En dat geldt voor Jezus helemaal niet. Hij heeft nooit een gebod van God overtreden, Hij heeft nooit verzuimd God te eren, Hij heeft exact gedaan wat Hem was opgedragen.

Wanneer leefde Hij?
Jezus leefde rond het begin van onze jaartelling.

Wat deed Hij?
Jezus is geboren.
Hij heeft geleden, en is gestorven en begraven.
Daarna is Hij uit de dood opgestaan.
Hij is naar de hemel gegaan.
Daar leeft Hij nu om voor Zijn kerk te zorgen.

Wat zal Hij nog doen?
Hij zal terug komen om de wereld te oordelen en om al Zijn gelovigen op te halen.