Wie zijn we?

Wie zijn wij? Wij zijn van de Hersteld Hervormde Gemeente van Andelst-Zetten e.o. Je kunt het ook anders zeggen: wij zijn van de kerk.

Maar wat is eigenlijk een kerk?
Een kerk is een gebouw. Maar het gaat niet alleen en niet vooral om dat gebouw. Een kerk is een plaats waar het ten diepste gaat om God. Daar wil God mensen ontmoeten. En ook andersom: daar mogen mensen God ontmoeten. Maar kan dat wel?

Kunnen wij God ontmoeten?
Misschien vraagt u uzelf dit wel af. Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend, dat wij God kunnen ontmoeten. Er worden heel wat vraagtekens gezet bij ‘God’. Is Hij er wel? En Wie is Hij eigenlijk? Kun je wel weten dat Hij er is? En kun je Hem dus wel echt ontmoeten?

Wil God ons ontmoeten?
Het is om een andere reden niet vanzelfsprekend. Ook al geloven en belijden we van harte dat God leeft en Zich laat kennen. Het is niet vanzelfsprekend, omdat wij niet bij God passen. Door de zondeval hebben wij onszelf losgemaakt van God. Er is scheiding gekomen. Wij kennen uit onszelf God niet. En omdat Hij zonder zonde is en wij vol zonde zijn, passen wij niet bij God. Toch wil God mensen ontmoeten. Zeker ook in de kerk. Dat kan alleen door Jezus Christus. Hij is de Middelaar. Dat wil zeggen, Degene Die midden tussen God en mensen in is gaan staan. Hij heeft betaald voor de zonde. Hierdoor, en hierdoor alleen, kan de scheiding tussen God en mensen worden opgeheven. Dan is het mogelijk dat een mens bij God terecht komt. Daar alleen komt een mens op zijn plaats. Het is zoals iemand het vroeger zij: ‘onrustig is het hart, totdat het rust vindt in U, o God!’ Dit kan doordat God mensen opzoekt. En dit wordt werkelijkheid wanneer wij in het geloof tot God komen. Lees meer…  En wanneer wij Hem leren dienen.

Daarvoor is er een kerk. Die kerk is wereldwijd. Die kerk is er ook in Nederland. Lees meer…  En daar zijn wij een onderdeel van. Onze officiële naam is ‘Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten e.o.’. Wat wil die naam zeggen? Daarover kunt u meer lezen op de volgende pagina