Nalezing kerkdiensten

De onderstaande lijsten kunt u gebruiken voor het nalezen van de preken met de Bijbelteksten van de vermelde erediensten.

De opnames van de diensten blijven één jaar bewaard op de website kerkdienstgemist.nl
Als u een oudere opname wilt ontvangen dan kunt u voor opnames vanaf augustus 2016 contact opnemen met diaken W.H.C. van den Berg, voor opnames vanaf 2015 met ouderling M. Gardenier.

We vragen u daarvoor een bijdrage te betalen per opname t.b.v. de diaconie met bestemming kerkdienst-uitzending.

Nalezing kerkdiensten 2015
Nalezing kerkdiensten 2016
Nalezing kerkdiensten 2017
Nalezing kerkdiensten 2018
Nalezing kerkdiensten 2019
Nalezing diensten Nederlandse Geloofsbelijdenis
Nalezing diensten Heidelbergse Catechismus