Kerken in Nederland

In Nederland zijn heel wat verschillende kerken. Is dat altijd al zo geweest? Nee, heel vroeger was er helemaal geen kerk. Tot rond de jaren 700-800 was het grootste deel van ons land heidens. In die tijd kwamen de zendelingen. Nederland werd langzamerhand een christelijk land.
Eeuwenlang was er in Nederland eigenlijk maar één kerk, de kerk die we later zijn gaan noemen de ‘Rooms-Katholieke Kerk’. Door allerlei ontwikkelingen was het echter nodig dat er een hervorming kwam, een vernieuwing. Helaas echter werd niet de hele kerk vernieuwd. Daardoor kwam er een breuk in de kerk. Sinds ongeveer 1520 zijn er daardoor ook protestantse kerken.
Zo ongeveer van 1600 tot 1800 was in ons land bóven de grote rivieren de protestantse kerk de belangrijkste kerk. (De Overbetuwe, waar Andelst ligt, ligt overigens precies op het grensgebied van het vanouds protestantse en het Rooms-Katholieke gebied.) Deze kerk heette de ‘Hervormde Kerk’. In de negentiende eeuw kwamen er echter helaas scheuringen. Daardoor ontstonden er ook andere kerken, met allerlei verschillende namen.

Is nu van al die kerken er maar één goed? Nee, zo simpel ligt het niet.
Maakt het dan allemaal niet uit, en zijn eigenlijk alle kerken goed? Nee, zo simpel ligt het ook niet.

Om te onderzoeken of een kerk echt de naam ‘kerk’ waard is, moeten we bekijken:
– Wordt Gods Woord daar voluit verkondigd?
– Worden de sacramenten (Doop en Avondmaal) daar goed bediend?
– Wordt de tucht (kerkelijk opzicht, om ongehoorzamen weer terug te brengen) er gehandhaafd?