Kerkgebouw/verenigingsgebouw

Kerkgebouw
De kerkdiensten worden gehouden aan de Kerkstraat te Andelst. De zondagse erediensten beginnen om 10:00 uur en 18:30 uur. In voorkomende gevallen zijn andere aanvangstijden mogelijk.
Meer informatie over het kerkgebouw en de geschiedenis ervan vindt u hier.
De beheerder van het kerkgebouw is koster A. Elings, tel: 06-45702560.

‘De Poort’
Tegenover de kerk staat verenigingsgebouw ‘De Poort’. Hierin wordt de oppasdienst gehouden en vinden doordeweeks kerkelijke activiteiten plaats.
Het beheer van De Poort wordt gedaan door dhr. en mw. De Bruijn:
Bredestraat-Zuid 22
6674 LB Herveld
Telefoon: 06-23491955