Kerkdiensten

Zondag 2 september 2018

10:00 uur Ds. J. Kommerie, Psalm 130:3, Extra collecte: Kerkvoogdij –> Predikantsplaats
18:30 uur Ds. W.J.C. van Blijderveen, Psalm 77:7, Extra collecte: Kerkvoogdij –> Predikantsplaats

Zondag 9 september 2018

10.00 uur Ds. P. Verhaar, extra collecte: orgelfonds
18.30 uur Ds. J. Kommerie, extra collecte: orgelfonds, bijzonderheden: voorbereiding Heilig avondmaal

Zondag 16 september 2018

10:00 uur Ds. J. Kommerie, extra collecte: geen, bijzonderheden: bediening Heilig avondmaal
18.30 uur Ds J. Kommerie, , bijzonderheden: dankzegging Heilig avondmaal

Zondag 23 september 2018

10:00 uur Ds. J. Kommerie, extra collecte: plaatselijk jeugdwerk
18:30 uur Ds. J.C. den Ouden, extra collecte: plaatselijk jeugdwerk

Zondag 30 september 2018

10:00 uur Kand. W.J. Korving, extra collecte: verwarming kerkgebouw
18.30 uur Kand. W.J. Korving, extra collecte: verwarming kerkgebouw