Kerkdiensten

Let op: kerkdiensten zijn tot nader order alleen toegankelijk voor Predikant,ouderling,diaken,kosters en organist en gemeenteleden waarbij de gemeente in 3 groepen verdeeld is op alfabet (zie kerkdiensten). Dit om de verspreiding van het Coronavirus tot een minimum te beperken. De diensten zijn wel gewoon via deze website ,de kerktelefoon en het internet te beluisteren.

De groepen zien er als volgt uit:

Groep A: achternaam A t/m D
Groep B: achternaam E t/m O
Groep C: achternaam P t/m Z

De kerkdiensten zijn tot nader order ook via onderstaande stream te bekijken / volgen:

Ga hier naar het YouTube Kanaal van de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten

Zondag 5 september 2021

10:00 Ds. A. Meuleman, Lunteren, Psalm 91:5, Groep C/A, Extra collecte: Kerkvoogdij –> Verwarming Kerkgebouw
18:30 Ds. A. Meuleman, Lunteren, Psalm 34:4, Groep C/B, Extra collecte: Kerkvoogdij –> Verwarming Kerkgebouw

Zondag 12 september 2021, Voorbereiding Heilig Avondmaal

10:00 Kand. G.M. Bosker, Barneveld, Psalm 87:1, Groep A/B, Extra collecte: Kerkvoogdij –> Predikantsplaats
18:30 Ds. W.J.C. van Blijderveen, Woudenberg, Psalm 139:14, Groep A/C, Extra collecte: Kerkvoogdij –> Predikantsplaats

Zondag 19 september 2021, Bediening Heilig Avondmaal

Bediening Heilig Avondmaal
10:00 Ds. J. Kommerie, Dordrecht, Psalm 139:14, Groep A t/m K

Bediening Heilig Avondmaal + Dankzegging Heilig Avondmaal
18:30 Ds. H. Verheul, Woudenberg, Psalm 22:13, Groep L t/m Z, Extra collecte: Plaatselijke Evangelisatie

Zondag 26 september 2021

10:00 Ds. A. Meuleman, Lunteren, Psalm 46:6, Groep B/C, Extra collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
18:30 Ds. J.A. Kloosterman, Lunteren, Psalm 25:4, Groep B/A, Extra collecte: Plaatselijk Jeugdwerk

Zondag 3 oktober 2021

10:00 Ds. M. van Reenen, Oldebroek, Psalm 106:3, Groep C/A, Extra collecte: Israël collecte
18:30 Ds. M. van Reenen, Oldebroek, Psalm 17:3, Groep C/B, Extra collecte: Israël collecte