Mannen- en vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging Saron
Vrouwen uit de gemeente komen ongeveer eens in de 3 à 4 weken samen om met elkaar een Bijbelstudie te houden en hierover met elkaar te spreken. Deze vereniging bestaat uit vrouwen van verschillende kerkgenootschappen, te weten uit met name de Hersteld Hervormde Kerk, Protestantse Kerk in Nederland en Christelijk Gereformeerde Kerk uit Andelst, Zetten en omstreken. Deze ochtenden worden de ene keer gehouden in de Hoeksteen te Zetten en de andere keer in ‘De Poort’ te Andelst en beginnen om 9.15 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rianne Hendriks, telefoon: 0488-451326.

Mannenvereniging
Mannen uit de gemeente komen iedere maand in het seizoen bij elkaar om Bijbelstudie te doen. Alle mannen van de gemeente zijn welkom. De mannenvereniging komt om 20.00 uur samen in De Poort.

Voor actuele data voor zowel de mannen- als vrouwenvereniging, zie de agenda.