Catechisatie

Catechisatie
De catechisatie is ingesteld om de jeugd te onderwijzen over de belangrijkste zaken van het christelijk geloof, met als uiteindelijk doel dat wij God leren kennen, Hem gehoorzamen en verheerlijken.
Op de catechisatie wordt de catechismus behandeld. Hiervoor wordt de methode Leer mij van de HHJO gebruikt.
Voor degenen die belijdenis van het geloof af willen leggen (of willen overwegen of zij dit willen), is er voorafgaand gedurende twee winterseizoenen belijdeniscatechese. Hierbij behandelen we de ‘gehele’ christelijke geloofsleer.

Catechisatie vindt elke week op maandagavond plaats. Er zijn twee groepen: 12–15 jaar, deze groep heeft catechisatie van 18.30-19.15 uur en 16+ jaar, deze groep heeft catechisatie van 19.15 -20.00 uur.

Voor actuele data zie de agenda.