Kerkvoogden

Het college van kerkvoogden bestaat uit drie personen:

Dhr. M. van Nifterik, voorzitter
Merelhof 7
6669 ED Dodewaard
Telefoon: 0488-410321

Dhr. M. van Dort, penningmeester
Dorpstraat 31
6666 AG Heteren
Telefoon: 026-4721617

Dhr. A.J. Brons, secretaris
Veedijk 1
6672 ME Hemmen
Telefoon: 0488-451555

Mailadres kerkvoogdij: kerkvoogdij@hhkandelst.nl