Bijbellezing

Bij de Bijbellezing staat een inleiding (ca. driekwartier) door de predikant centraal. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen hierover.
De avonden worden eens per maand gehouden in De Poort. Voor actuele data zie de agenda.