Lidmatenkring

De lidmatenkring heeft meer dan de Bijbellezing een gesprekskarakter. De avond begint met een (kortere) inleiding. Daarna wordt aan de hand van vragen in groepjes het thema besproken, zodat we elkaar echt kunnen spreken. Na de pauze worden de vragen besproken in de grote groep.

Deze lidmatenkring wordt gehouden in De Poort en begint om 19:45 uur. Voor actuele data zie de agenda.