Activiteitencommissie

Deze commissie heeft tot doel om de diverse activiteiten die in de gemeente ontplooid worden rondom (met name) gezamenlijke ontmoeting en geldinzameling te coördineren, zodat dit qua invulling en tijdstip goed op elkaar afgestemd wordt. Deze commissie wordt samengesteld vanuit diverse geledingen van de gemeente. De activiteiten gericht op de jeugd van de gemeente worden door de activiteitencommissie georganiseerd in nauwe samenwerking met de leidinggevenden van zondagsschool, clubs en jeugdvereniging.

Leden:

  • Coördinator: Marco van der Velde
  • Melia Bakker
  • Gerrit Klop
  • Aline Crum

Voor vragen of ideeën kunt u een mail sturen naar: ac.hhkandelst@gmail.com