BHV

BHV in de kerk
Door de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid omtrent het veilig gebruik van de (kerkelijke) gebouwen. In de praktijk is het de taak van de kerkvoogdij om hier uitvoering aan te geven.

BHV-commissie
Binnen onze gemeente zijn mensen beschikbaar die in het geval van een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen. Zij zijn getraind voor bedrijfshulpverlening (BHV) of hebben een verpleegkundige achtergrond. Zij worden via hun werk getraind en zijn bereid deze kennis ook in te zetten binnen onze gemeente tijdens de erediensten. Wanneer zich een calamiteit voordoet zoals brand of een onwelwording, zult u worden geholpen door een of meerdere van deze BHV-ers. Als de hulpdiensten zijn gewaarschuwd wordt de verantwoordelijkheid aan hen overgedragen als zij zijn gearriveerd.

Wat te doen bij een calamiteit?
Allereerst wordt u gevraagd kalm te blijven. Wanneer niet direct wordt opgemerkt dat er een probleem is waarbij hulp nodig is, vraag dan om hulp. Wanneer u of iemand in uw omgeving de kerk verlaat en hulp nodig heeft, waarschuw dan de koster. Een van de BHV-ers zal erheen gaan en handelen indien nodig. Zij hebben ook de leiding in geval van een incident. De BHV-ers handelen volgens een opgesteld plan en volgens standaard richtlijnen. Volg eventuele aanwijzingen van hen op. Bied hen vooral ruimte om hulp te verlenen.
In geval van evacuatie volgen de kerkgangers de instructies op van de BHV-er en verzamelen zich in De Poort, Kerkstraat 5.
Ook voor incident tijdens de kinderoppas in De Poort zijn de BHV’ers beschikbaar!

Hulpmiddelen
De BHV-ers hebben de beschikking over EHBO-koffers. Deze bevinden zich in de consistorie en in de keuken van De Poort. Indien nodig kan een AED (Automatische Externe Defibrilator) worden opgehaald bij het zorg Residence aan de overkant van het plein.
Ook zijn er in het kerkgebouw op diverse plaatsen blusmiddelen te vinden.

Ten slotte
Alle bedrijfshulpverleners stellen zich vrijwillig ter beschikking voor hulpverlening in geval van calamiteiten. Zij kunnen nooit in persoon aansprakelijk gesteld worden.
Mocht u naar aanleiding van een incident behoefte hebben om daarover te praten dan kunt u altijd contact opnemen met een van de BHV-ers of met iemand van de kerkenraad.

Team
Kosters
B. Elings
W. Crum

BHV-ers
Sandra Aalberts
Margreet Klop
Gerard Zandsteeg
Janine Zandsteeg