Nalezing kerkdiensten

De onderstaande lijsten kunt u gebruiken voor het nalezen van de preken met de Bijbelteksten van de vermelde Erediensten.

De opnames van de Diensten blijven 1 jaar bewaard op de website kerkdienstgemist.nl
Als u een oudere opname wilt ontvangen dan kunt u: Voor opnames vanaf augustus 2016 contact opnemen met Diaken W.H.C. van den Berg. Voor opnames vanaf 2015 met Ouderling M. Gardenier.

We vragen u daarvoor een bijdrage te betalen per opname t.b.v. de Diaconie met bestemming kerkdienst-uitzending.

Nalezing kerkdiensten 2015
Nalezing kerkdiensten 2016
Nalezing kerkdiensten 2017
Nalezing kerkdiensten 2018
Nalezing kerkdiensten 2019
Nalezing diensten Nederlandse Geloofsbelijdenis
Nalezing diensten Heidelbergse Catechismus