Lidmatenkring

De Lidmatenkring heeft meer dan de Bijbellezing een gesprekskarakter. De avond begint met een (kortere) inleiding, zo mogelijk door een deelnemer zelf. Daarna bespreken we de inleiding en vragen in groepjes – zodat we elkaar echt kunnen spreken. Na de pauze worden dan de vragen besproken in de grote groep.

Deze Lidmatenkring wordt gehouden in De Poort, en begint om 20:00 uur. Voor actuele data zie agenda.