Wie is God?

‘Wie is God?’ – dat is één van de belangrijkste vragen van ons leven! Want er is maar één God, en met Hem hebben wij allemaal te maken. Als wij niet weten Wie Hij is, hoe zouden wij dan Hem kunnen kennen, in Hem kunnen geloven en Hem kunnen dienen?

Wie is God?
– God is de Schepper van alles wat wij kunnen zien, en zelfs van wat wij niet kunnen zien. Hij zorgt er ook voor dat dit alles in stand blijft.
– God is de Rechter van alle mensen. In dit leven zijn wij verantwoording schuldig aan God. Voor Hem zullen we ook eenmaal verantwoording moeten afleggen als we sterven.
– God is de Verlosser van iedereen die Hem daarvoor nodig heeft. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gestuurd, om te lijden, te sterven en weer uit de dood op te staan. Op deze manier kan God mensen bevrijden uit de duistere machten van ons bestaan.
– God is het Doel van het leven. Alleen als wij Hem mogen kennen, komen we tot ware rust en vrede. Alleen als wij Hem de eer gaan geven, komen we tot onze bestemming.

Hoe is God?
Kun je God zien? Nee, Hij is een onzichtbaar geestelijk Wezen. Wij kunnen Hem niet zien, niet uittekenen en ook niet narekenen. Als dit wel zo zou zijn, dan zou Hij geen God zijn. Dat Hij God is, dat betekent dat Hij ons verstand ver te boven gaat.
Maar al kunnen wij Hem niet zien en niet begrijpen, we kunnen wel wat over Hem zeggen. Hij is bijvoorbeeld:
alomtegenwoordig. Dat wil zeggen: er is geen plaats in het heelal waar Hij niet is.
almachtig. Dat wil zeggen: alles wat Hij wil, kan Hij ook daadwerkelijk uitvoeren.
eeuwig. Dat wil zeggen: er was nooit een tijd dat Hij er niet was, en die tijd zal ook nooit komen.
alwetend. Dat wil zeggen: er is niets en er zal niets gebeuren waar Hij niet van weet.
soeverein (of: vrijmachtig). Dat wil zeggen: Hij is aan niemand verantwoording schuldig.
barmhartig. Dat wil zeggen: Hij is bewogen en Hij geeft liefde.
rechtvaardig. Dat wil zeggen: Hij kan geen onrecht accepteren.

Maar hoe kun je deze God nu (leren) kennen?